บริษัท

คุณสุบิน อินน้อยCEO General

 เอกสารสำคัญ

หนังสือรับรองลิขสิทธิ์ ระบบ OSO ของ GoodTopup
หนังสือจดทะเบียน สคบ. บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด
บริษัท Goodtopup ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด(มหาชน)เรียบร้อย

โครงการบริหารรายจ่าย เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ภาคประชาชนด้วยระบบบริการส่วนบุคคล OSO 

1. บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้ขยายเป็นทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจาก สคบ. เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้ายมาแล้วนี้) 

2.แนวคิด/วิสัยทัศน์ 

 – การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนในโลกยุคใหม่ 

 – การสร้างและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง 

-สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค 

– การขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริการ สู่องค์กรเครือข่ายผู้บริโภค 

3. ระบบบริการส่วนบุคคล OSO เป็นระบบซอฟแวร์ที่ บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้คิดค้น ออกแบบ และผลิตเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นช่องทางเชื่อมต่อ… 

 – การเติมเงินมือถือออนไลน์ และการเติมบัตรเงินสด

 – การชำระบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 – การซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ 

4. ระบบบริการส่วนบุคคล OSO ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนบริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน) และได้รับเลขที่ใบอนุญาตการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 

5. การติดตั้งระบบบริการส่วนบุคคล OSO เพื่อบริการตนเองและบุคคลอื่น – บุคคลทั่วไป อายุ 20-65 ปี ได้รับสิทธิ์และผลประโยชน์ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศไว้แล้ว (กำหนดตามแผนบริหารระบบริการและผลตอบแทน GOOD TOPUP PUBLIC) 

 – รูปแบบการติดตั้ง ในราคา 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

 – ไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษาระบบ ไม่บังคับการใช้ระบบ 

 – ไม่ต้องรักษายอดและต่ออายุสมาชิกผู้ใช้ระบบ 

 – ติดตั้งระบบครั้งเดียวได้ใช้ระบบตลอดไป 

6. วัตถุประสงค์ของการติดตั้งระบบบริการส่วนบุคคล OSO

 – เพื่อใช้เป็นเครื่องมือไว้บริการตนเองและบุคคลอื่น เกี่ยวกับการเติมเงินมือถือออนไลน์ เติมบัตรเงินสด ซื้อ 

พ.ร.บ. และชำระบิลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 – เพื่อใช้เป็นช่องทางขาย 

– ซื้อสินค้าและบริการ 

 – เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้

– เพื่อความสะดวก สบาย ง่าย ดี มีเวลา ลดค่าใช้จ่าย รายได้เพิ่ม เติมความเป็นส่วนตัวของการใช้ชีวิตบนโลกยุค

ใหม่ใบนี้ 

7. สิทธิและผลประโยชน์ 

 – เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบบริการส่วนบุคคล OSO ร่วมกับ GOOD TOPUP PUBLIC

 – ใช้เติมเงินมือถือ บัตรเงินสด ได้ส่วนลด 3 – 9%

 – ใช้ชำระบิลได้ปันผลส่วนลดค่าบริการ

 – ใช้ซื้อ พ.ร.บ. ได้ปันผลส่วนลด

 – ใช้ซื้อ – ขายสินค้าและบริการได้ปันผลส่วนลด

 – ใช้เป็นเครื่องมือบริหารรายจ่าย เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามแผนบริหารระบบบริการส่วนบุคคล OSO ของ 

GOOD TOPUP PUBLIC 

 – ได้เว็บไซต์ เพื่อใช้ส่วนตัว 

– เป็นมรดก สามารถโอนให้กับทายาทได้

1.Goodtopup คือธุรกิจเกี่ยวกับอะไร 

บริษัท กู๊ดท็อปอัพ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทะเบียนเลขที่ 0125556013798 ได้แปลสภาพเป็น”บริษัท จำกัด มหาชน” เมือวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ รวม 32 ข้อ ประกอบกิจการ ขายระบบ OSO ซึ่งสามารถให้บริการ การเติมเงินออนไลน์โทรศัพท์มือถือ และระบบการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเป็นช่องทางการสั่งซื้อ สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ผู้ประกอบการ นำมาให้สั่งซื้อผ่านระบบ OSO ของบริษัท 

 2.Goodtopup มีการคิดค้นเทคโนโลยี เป็นของตัวเองหรือไม่

 บริษัท กู๊ดท้อปอัพ จำกัด ได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ OSO เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2556 และยื่นขอจดลิขสิทธิ์ ประเภท วรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในชื่อผลงาน OSO (Onestop Service Online) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ 296517 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 นั่นคือคำตอบ ว่าเรามีระบบของเราเอง 

3. ระบบ OSO ของ Goodtopup ดีอย่างไร

 ระบบ OSO ของ Goodtopup เป็นระบบที่ผ่านการคิดค้น ออกแบบจากทีมโปรแกรมเมอร์ และใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนา เพื่อให้ระบบ มีรูปแบบในการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และคลอบคุมการให้บริการให้มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นระบบที่มุ่งเน้นการให้บริการตนเอง เพื่อบริหารรายจ่ายใหม่เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ในชีวิตประจำวันได้อย่างแสนง่ายดาย เช่น บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ทุกเครือข่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งเติม ได้ส่วนลดทุกครั้งที่สั่งเติมเงิน, ระบบการชำระบิล มีให้บริการมากกว่า 100 รายการ , ระบบสามารถให้บริการ การเติมเงินบัตรทางด่วนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แม้กำลังอยู่บนท้องถนนโดยไม่ใช้อินเตอร์เน็ต, หรือการชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อินเตอร์เน็ต, ระบบสามรถใช้สั่งซื้อ พ.ร.บ. หรือต่อภาษีรถยนต์, มีระบบจัดการเก็บข้อมูลพร้อมรายงาน, มีระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงิน ทุกครั้งที่จะสั่งชำระเงิน 

 4. ธุรกิจ Goodtopup ถูกกฎหมายหรือไม่ เข้าข่ายหลอกลวง หรือ ระดมทุนหรือไม่

 – บริษัทฯ ให้บริการสมาชิกด้วยการ ขายระบบ OSO ชำระเงินเพื่อซื้อระบบครั้งเดียว ได้ใช้บริการระบบเติมเงินได้ส่วนลดไปตลอดชีพ ด้วยหน่วยการลงทุน ต่ำเพียง 1,500 บาท ,1500-4,500 บาท ไม่ต้องสร้างหลายรหัสจึงไม่มีการระดมทุนเช่นเดียวกับธุรกิจเติมเงินหลายแห่ง ที่มีการเปิดให้สมัครแบบหลายรหัสได้ ตั้งแต่ 1-15 รหัส ซึ่งเป็นช่องทางให้สมาชิกไปสร้างความเดือดร้อนหรือเป็นแชร์ลูกโซ่ได้ สิ่งนี้ บริษัทตระหนักถึงความถูกต้อง และภาระรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี 

– ระบบ OSO ที่ซื้อไป สามารถใช้งานได้จริง ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ สามารถนำไปใช้งานแล้วต่อยอดสร้างรายได้ ในชีวิตประจำวันได้ ถือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพอีก 1 ช่องทาง ทั้งเติมให้ตนเองหรือเติมให้ผู้อื่น แม้ในบริษัท ห้างร้าน องค์กร หน่วยงาน โรงงานอุตสาหกรรมหรือในชนบท ที่ห่างไกลก็สามารถใช้ระบบเติมเงินของบริษัทฯ ได้ 

– ธุรกิจของ Goodtopup ไม่ได้นำเงินของคนใหม่ มาจ่ายให้คนเก่า เพื่อเป็นการระดมทุนแต่อย่างใด เงินที่ท่านสมาชิกจ่ายเพื่อซื้อระบบ OSO ไปใช้งาน นั้นจ่ายครั้งเดียวแต่ใช้ระบบไปตลอดชีพ ซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมา บริษัทเองต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล และพัฒนาระบบ ดังนั้น บริษัทต้องการ ขยายระบบออกไปเป็นจำนวนให้มากพอ เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้บริการมากขึ้น ก็จะเหลือ ส่วนต่างในการใช้บริการมากขึ้น บริษัทฯจึงเลือกใช้รูปแบบในการขยายระบบ ผ่านการแนะนำบอกต่อ เพราะต้องอาศัยความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เมื่อซื้อระบบ OSO ของ Goodtopup และเมื่อมีการซื้อและติดตั้งระบบ บริษัทก็จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ที่แนะนำ ตามแผนผลประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 

ได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ จาก “สคบ.” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. ธุรกิจของ Goodtopup จะมั่นคงหรือไม่ เปิดบริษัทฯมาแล้ว สักพักจะปิดตัวไปหรือเปล่า

 บริษัท กู๊ดท็อปอัพ จำกัด มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจชัดเจนว่า ในการขยายระบบ OSO ให้กับบุคคลที่ต้องการใช้ระบบนั้น เป็นการสร้างกลุ่มองค์กรผู้บริโภคไปในตัว ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการบริหารรายจ่ายในชีวิตประจำวันใหม่ และต้องการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ง่ายๆ ด้วยตัวเขาเอง บริษัทต้องการให้ผู้ที่ต้องการอยากมีรายได้เสริม อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาส มีอาชีพ สร้างงานสร้างเงินให้กับตนเองและคนอื่นๆในสังคม 

ดังนั้น เราจึงมีแผนการบริหารงาน ที่สามารถเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ให้กลับคืนมาในรูปแบบของเงินปันผล จากการใช้ระบบ OSO ให้กับกลุ่มผู้บริโภคภายใต้ องค์กรของGoodtopup ดังนี้ 

-ปันผลคืนจากส่วนลดการเติมเงิน

-ปันผลคืนจากค่าธรรมเนียมการชำระบิล

-ปันผลคืนจากการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผ่านระบบของบริษัท 

ซึ่งบริษัทฯได้มีการคัดเลือก สรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ เช่นผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการที่ให้บริการอื่น ๆ ที่จะสามารถให้บริการสมาชิกได้สั่งซื้อสินค้าและบริการ ในราคาพิเศษหรือมีส่วนลดพิเศษ เพิ่มให้สมาชิก และจากนโยบายและแผนงานดังกล่าว บริษัทฯมั่นใจว่า สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องให้กับ กลุ่มผู้บริโภคและตัวบริษัทฯ เอง เพราะเป็นรายได้ที่จะเกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นที่มาของรายได้ แบบ Passive Income ได้อย่างแท้จริง และด้วยการเป็นเจ้าขององค์กรของบริษัทฯ เราจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะปิดกิจการ มีแต่เป้าหมายที่จะเป็นเจ้าขององค์กรผู้บริโภคให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้   

แผนที่บริษัท

บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่เลขที่  1/845 โครงการการ์เด้นโฮม ถนนพหลโยธิน ซ.60  ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12180
เปิดทำการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์  
ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 19:00 น.